1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. De consument dient de huidige Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór het plaatsen van een bestelling.
2. De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar de door de klant opgegeven leveringsadres.
3.Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant per e-mail te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.
De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
4. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro inclusief BTW
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen, steeds onder voorbehoud van einde voorraad, onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling
5. Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 14 dagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop. Deze periode van 14 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop.
6. Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen die de consument reeds heeft geopend. Onvolledige, beschadigde, de door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen
7. Na ontvangst van het product in ongeschonden staat zal binnen 14 werkdagen het aankoopbedrag worden teruggestort. De kosten van de retourzendingen zijn wel voor rekening van de koper
8. De verzending gebeurt op verantwoordelijkheid van de koper. Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als je pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet je het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma.
9. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
10. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
11. De verkoper is niet aansprakelijk voor verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
12. Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.
13. Kiva Energie is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taxen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.
14. Kiva Energie doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal Kiva Energie toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaard of de bestelling annuleert. Als Kiva Energie niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.
15. De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten. Kiva Energie is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen.
16. In het geval dat, als gevolg van een plotselinge en tijdelijke onbeschikbaarheid, de goederen niet geleverd kunnen worden, stelt Kiva Energie de klant binnen de 30 dagen via e-mail in kennis.
17. De producten kunnen tot maximaal 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden.
18. Kiva Energie raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen. Kiva Energie zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.
19. Kiva Energie kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De shop kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten.
20. Kiva Energie behoudt zich het recht om fouten en onnauwkeurigheden recht te zetten. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site.
21. Onze producten worden verkocht voor particulier gebruik, niet voor wederverkoop. We kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze producten. Indien je producten gebruikt voor je gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts. De informatie op onze site is enkel ter informatie en is niet bedoeld als advies of als gebruikshandleiding.
22. De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch Recht. Je verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór je een bestelling plaatst. Het plaatsen van je bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.
23. Kiva Energie houdt zich aan de wet persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden niet opgenomen in een bestand. Kiva Energie respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
24. Voor vragen, opmerkingen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van je bestelling kan je onze klantenservice steeds contacteren via vde.anja@telenet.be Wij verbinden ons ertoe je vraag zo snel en correct mogelijk te behandelen.